Reeglid

1 Üldsätted

Veebipoest goldbeautyline.lt (edaspidi Veebipood) endale meelepärase kauba ostmiseks palume tutvuda järgmiste reeglitega, milleks on ostu-müügileping (edaspidi Leping), millega kehtestatakse vastastikused õigused, kohustused ja müüja (edaspidi Veebipood) ja kliendi (edaspidi Ostja ) vahelised kohustused.

2. Lepingu sõlmimine

Leping Veebipoe ja Ostja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja peale ostukorvi moodustamist, tarneaadressi määramist ja tellimuse eest tasumise viisi valimist vajutab nupule „Osta“ ning Veebipood. saadab Ostjale kinnituse tema poolt määratud e-postile. posti teel tellimuse vastuvõtmise kohta. Kõik Lepingud salvestatakse Veebipoe andmebaasi.

3. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus osta e-poest käesolevaid eeskirju ja Leedu Vabariigi õigusakte järgides.

3.2. Veebipoest on õigus osta kaupu täisealistel ja juriidilistel isikutel.

3.3. Ostjal on õigus keelduda tellitud kaubast ja Lepingust, teatades sellest Veebipoele kirjalikult 7 tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise päevast, vastavalt 2001.a. 17. august Leedu Vabariigi majandusministri korraldusega nr. 258 "Kauba müügi ja teenuste osutamise eeskirjade kinnitamise kohta lepingute sõlmimisel sidevahendeid kasutades".

4. Ostja kohustub

4.1. Aktsepteerige Veebipoest tellitud kaubad ning tasuma nende ja nende kohaletoimetamise eest kokkulepitud hind, kasutades Veebipoes toodud makseviise.

4.2. Uuenda koheselt Ostja muutunud andmed - telefoninumber, aadress jne.

5. Veebipoe õigused

5.1. Kui ostja püüab kahjustada Veebipoe tööd, võib Veebipood peatada või piirata juurdepääsu tema poolt pakutavatele teenustele.

5.2. Veebipoel on õigus Ostjaid hoiatamata oma tegevus peatada või lõpetada ning reegleid muuta.

5.3. Ostja tasumisel kauba eest pangaülekandega, tellimuse eest tasumata jätmisel 5 tööpäeva jooksul tellimus tühistatakse. Tellimus on tasutud, kui kogu Ostja poolt ostetud kauba eest antud summa on Veebipoe pangakontol.

6. Veebipoe kohustused

6.1. Luua Ostjale sobivad tingimused Veebipoe teenuste kasutamiseks.

6.2. Tarnida Ostja poolt tellitud kaup määratud aadressile ja kokkulepitud aja jooksul.

6.3. Raskete asjaolude korral kohustub Veebipood, kellel ei ole võimalik Ostja tellitud kaupa kohale toimetada, pakkuma samalaadset kaupa ning Ostja keeldumisel tagastama tasutud raha.

7. Kaupade kohaletoimetamine

7.1. Kauba toimetab kohale Veebipoe volitatud esindaja.

7.2. Kaup toimetatakse Ostjani 1-5 tööpäeva jooksul, kogu Leedus.

7.3. Neringa ja Neringa linnaosa kohaletoimetamise tasu osas. küsi lisa e-maili kirja või telefoni teel.

7.4. Kauba üleandmisel Ostjale välismaale rakendub kohaletoimetamise tasu 6.00 € tähitud kirjaga või 12.00 € DPD kulleri kohaletoimetamise tasu. Kui tellimuse summa on väiksem kui 20 €, rakendub kohaletoimetamise tasu 6.00 € tähitud kirjaga või 12.00 € DPD kulleriga kohaletoimetamise tasu.

8. Kauba tagastamine

8.1. Kauba tagastamisel lähtutakse 2001 a 29. juuni Leedu Vabariigi majandusministri korraldusega nr. 217 "Kaasade tagastamise ja vahetamise reeglite kinnitamise kohta". Parfümeeria, kosmeetika ja hügieenitarbed ei ole vahetatavad ega tagastatavad.

8.2. Kaubad, millega Ostja ei ole oma kuju, suuruse, värvi, mudeli, komplektsuse tõttu rahul (välja arvatud Leedu Vabariigi seadusandluses sätestatud erandid), võetakse Ostjalt vastu ja asendatakse 14 päeva jooksul alates kauba tagastamisest. kaup veebipoodi.

8.3. Kaup tuleb tagastada samas pakendis, milles see tarniti. Pakend peab olema kahjustamata, puhas, korralikult ette valmistatud ja pakitud. Kauba tagastamisel on vajalik esitada selle ostu dokument.

8.4. Kui tagastatav (vahetatud) toode on hea kvaliteediga, tasub ostja tagastatava toote kulud müüjale. Kaup tuleb tagastada määratud aadressile: Savanorių pr. 176E, Vilnius. Juhul, kui tarnitud toode ei vasta kvaliteedinõuetele, tasub müüja tagastamise (vahetus) kulud ise. Kauba tagastamine toimub valitud kullerteenuse kaudu. Kaupa ei ole võimalik postiautomaadi kaudu tagastada. Pärast tagastatava toote kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist tagastab Müüja ostjale kauba eest raha 14 päeva jooksul alates kirjaliku ostu-müügilepingu ülesütlemise teate saamisest.

8.5. Ostja vastutab tagastatava toote pakendamise eest. Kui toode on mittekomplektne, ei võta müüja tagastatavat toodet vastu.

9. Vastutus

9.1. Ostja vastutab täielikult registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Veebipood ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad Ostja täpsete andmete puudumisest registreerimisvormis.

9.2. Vastutus tehtud toimingute eest jääb pärast teie sisselogimisandmete edastamist kolmandatele isikutele.

9.3. Veebipood ei vastuta teistel veebilehtedel esitatava teabe eest, isegi kui Ostja pääseb nimetatud lehtedele veebipoes olevate linkide kaudu.

9.4. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele tekkinud kahju vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

10. Info saatmine

Veebipood saadab teabe Ostjale registreerimisandmetes märgitud e-posti teel. Veebipoe kontaktid on toodud jaotises "Kontaktid". Ostja andmete säilitamisel lähtutakse Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja muudest selliste andmete kogumist reguleerivatest õigusaktidest.

11 Lõppsätted

Nendele reeglitele kohaldatakse Leedu Vabariigi seadust. Kõik käesolevate reeglite rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkarvamused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.