Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

Lai iegādātos preces goldbeautyline.lv e-veikalā, lūdzu, izlasiet šos noteikumus, kas ir arī pirkšanas un pārdošanas līgums, kas nosaka pārdevēja un klienta savstarpējās tiesības, saistības un atbildību.

2. Vienošanās noslēgšana

Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu starp e-veikalu un klientu tiklīdz pircējs ievieto preces savā pirkumu grozā, norāda piegādes adresi, izvēlas maksājuma veidu un noklikšķina uz pogas “Pirkt”, un e-veikals nosūta apstiprinājumu par pieņemto pasūtījumu, izmantojot klienta e-pastu. Visi līgumi tiek glabāti e-veikala datu bāzē.

3. Klienta tiesības

3.1. Klientam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas likumdošanu.

3.2. Šajā e-veikalā preces var iegādāties pilngadīgas fiziskas un juridiskas personas.

3.3. Klientam ir tiesības atgriezt pasūtītās preces un lauzt līgumu, rakstiski par to paziņojot e-veikalam 7 darba dienu laikā no piegādes dienas.

4. Klienta pienākumi

4.1. Pieņemt e-veikalā pasūtītās preces, samaksāt par precēm un to piegādi, izmantojot e-veikala piedāvātās norēķinu metodes.

4.2. Nekavējoties atjaunināt mainītos datus: tālruņa numuru, adresi, u.tt.

5. E-veikala tiesības

5.1. E-veikalam ir tiesības pārtraukt vai ierobežot piekļuvi saviem pakalpojumiem, ja klients mēģina traucēt e-veikala darbību.

5.2. E-veikalam ir tiesības apturēt vai pārtraukt savu darbību vai mainīt noteikumus, par to iepriekš nepaziņojot klientiem.

5.3. Ja klients izvēlas apmaksāt pasūtījumu ar bankas pārskaitījumu, un nesamaksā 5 darba dienu laikā, pasūtījums tiek atcelts. Pasūtījums tiek uzskatīts par samaksātu, kad e-veikals saņem pilnu naudas summu par nopirktajām precēm.

6. E-veikala pienākumi

6.1. Nodrošināt atbilstošus apstākļus klientiem, lai viņi varētu izmantot e-veikala pakalpojumus.

6.2. Piegādāt pasūtītās preces uz norādīto adresi noteiktaja laikā.

6.3. Ja sarežģījumu dēļ e-veikals nevar piegādāt pasūtītās preces klientam, tas apņemas piedāvāt līdzīgas preces, un, ja klients atsakās, atgriež naudu klientam.

7. Preču piegāde

7.1. Preces piegādā e-veikala pilnvarotais pārstāvis.

7.2. Preces pircējam tiek piegādātas 3-5 darba dienu laikā visā Latvijā.

7.3. Preces klientam tiek piegādātas ierakstīta sūtījuma veidā 10-15 dienu laikā Eiropā vai 5-7 dienu laikā ar DPD kurjeru visā Eiropā, izņemot Norvēģiju.

7.4. Par piegādi uz ārzemēm klientam ir jāmaksā piegādes maksa 3,00 EUR (ierakstīts sūtījums) vai 6,99 EUR (DPD kurjers).

8. Preču atgriešana

Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstiska atteikuma nosūtīšanas atdot preci Gold Beauty Line (ja prece ir saņemta). Gold Beauty Line pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pircēja rakstiska atteikuma saņemšanas, atmaksāt pircējam naudas summu, kas ir samaksāta par preci līdz līguma izbeigšanas brīdim. Gold Beauty Line ir tiesīga neatmaksāt pircējam viņa samaksāto naudas summu par preci, kamēr pircējs nav atgriezis preci vai Gold Beauty Line, saņemot preci, konstatē, ka tā ir lietota vai pilnībā neatbilst stāvoklim un izskatam, kādā tā bija pārdošanas brīdī, kā arī, ja prece nav oriģinālajā iepakojumā ar visiem oriģinālajiem dokumentiem (ja tādi ir bijuši precei pievienoti). Pircējs ir atbildīgs par preces bojājumiem, kas radušies preces atgriešanas laikā.

Pircējs zaudē atteikuma tiesības, ja preces iepakojums tiek atvērts vai, ja pircējs Gold Beauty Line atteikuma tiesību izmantošanu nepaziņo 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Preces iepakojums tiek uzskatīts atvērts, ja ir bijis atvērts kosmētikas līdzekļa satura iepakojums.

9. Atbildība

9.1. Klients ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā iesniegto datu pareizību. E-veikals nav atbildīgs par sekām, kas saistītas ar precīzu datu neprecizitāti reģistrācijas veidlapā.

9.2. Atbildība tiek saglabāta par darbībām, kas tiek veiktas, ja reģistrācijas lapā esošā informācija tiek nodota trešajām personām.

9.3. E-veikals neuzņemas atbildību par citu informāciju, kas tiek sniegta citās vietnēs, pat, ja pircējs tiek novirzīts uz šīm vietnēm, caur e-veikalā esošajām saitēm.

10. Informācijas nodošana

E-veikals informāciju klientam nosūta pa e-pastu, kas norādīts reģistrācijas veidlapā. E-veikala kontakti ir norādīti sadaļā “Kontakti”. Klienta dati tiek glabāti saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē šādu datu vākšanu.

11. Nobeiguma noteikumi

Visas domstarpības par šo noteikumu neievērošanu risina sarunu ceļā. Domstarpību gadījumā tās izšķir valstī, kurā atrodas pakalpojumu sniedzēja juridiskā adrese.