Reeglid ja tingimused

1. Üldsätted

Goldbeautyline.lt e-poest (edaspidi – e-pood) kaupade ostmiseks palume tutvuda käesolevate reeglitega, mis on ühtlasi ostu-müügileping (edaspidi – Leping), mis määrab kindlaks müüja (edaspidi – ) vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse. e-pood) ja klient (edaspidi – ostja).

2. Lepingu sõlmimine

Leping loetakse e-poe ja ostja vahel sõlmituks hetkest, kui ostja paneb kaubad ostukorvi, määrab tarneaadressi, valib makseviisi ja klõpsab nupul “Osta” ning e-pood saadab kinnituse vastuvõetud tellimuse kohta ostja meili teel. Kõik lepingud salvestatakse veebipoe andmebaasi.

3. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus osta e-poest kaupu vastavalt käesolevatele reeglitele ja Leedu Vabariigi õigusaktidele.

3.2. Sellest e-poest saavad kaupu osta täisealised füüsilised ja juriidilised isikud.

3.3. Ostjal on õigus tellitud kaup ja Lepingust taganeda, teatades sellest e-poele kirjalikult 7 tööpäeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise päevast.

4. Ostja kohustused

4.1. Aktsepteerida e-poes tellitud kaupu, tasu kauba ja selle kohaletoimetamise eest, kasutades e-poes toodud makseviise.

4.2. Uuendada koheselt muutunud andmeid: telefoninumber, aadress jne.

5. Veebipoe õigused

5.1. Veebipoel on õigus lõpetada või piirata juurdepääsu oma teenustele, kui ostja püüab e-poe tööd segada.

5.2. Veebipoel on õigus peatada või lõpetada oma tegevus või muuta oma reegleid ilma ostjaid ette teatamata.

5.3. Kui ostja valib kauba eest tasumise ülekandega ja ei tasu 5 tööpäeva jooksul, siis tellimus tühistatakse. Tellimus loetakse tasutuks, kui e-poele laekub ostetud kauba eest kogu rahasumma.

6. Veebipoe kohustused

6.1. Pakkuge ostjale e-poe teenuste kasutamiseks sobivad tingimused.

6.2. Tarnige tellitud kaup määratud aadressile kokkulepitud aja jooksul.

6.3. Kui veebipood ei saa rasketes oludes tellitud kaupa ostjale kätte toimetada, kohustub ta pakkuma samalaadset kaupa ning ostja keeldumisel raha tagastama.

7. Kauba kohaletoimetamine

7.1. Kauba toimetab kohale e-poe volitatud esindaja.

7.2. Kaup toimetatakse ostjani 10-15 tööpäeva jooksul tähitud postiga üle Euroopa või 5-7 tööpäeva jooksul DPD kulleriga üle Euroopa, v.a Norra.

7.3. Ostjale välismaale saatmisel lisandub kohaletoimetamise tasu 3,00 € (tähitud postiga) või 6,99 € (DPD kuller).

8. Kauba tagastamine

8.1. Kaup tuleb tagastada samas pakendis, milles see tarniti. Pakend peab olema terve, puhas, korralikult ette valmistatud ja pakitud. Kauba tagastamisel tuleb esitada ostutõend.

9. Vastutus

9.1. Ostja vastutab täielikult registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Veebipood ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad registreerimisvormis täpsete andmete puudumisest.

9.2. Vastutus jääb sisselogimisandmete kolmandatele isikutele üleandmisel tehtud toimingute eest.

9.3. Veebipood ei vastuta muudel veebisaitidel esitatud muu teabe eest, isegi kui ostja suunatakse veebipoes olevate linkide kaudu nendele veebisaitidele.

10. Teabe edastamine

Veebipood saadab ostjale info registreerimisvormis märgitud e-posti teel. Veebipoe kontaktid on märgitud jaotises “Kontaktid”. Ostja andmeid säilitatakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja teistele selliste andmete kogumist reguleerivatele õigusaktidele.

11. Lõppsätted

Kõik käesolevate reeglite rakendamisega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Lahkarvamuste korral lahendatakse vaidlus teenuse osutaja asukohariigis.